نبود مرکز خدمات کشاورزی مشکل کشاورزان یونسی

یونسی، ذاکری/ ایجاد مرکز خدمات کشاورزی در مرکز بخش یونسی به عنوان قطب اصلی کشاورزی و دام داری بجستان ضرورت دارد.به گزارش خبرنگار ما شغل اکثر مردم این بخش کشاورزی و دام داری است و این بخش دارای ده ها حلقه چاه کشاورزی عمیق و نیمه عمیق و چند رشته قنات می باشد، ولی متأسفانه مردم برای تهیه بذر اصلاح شده و سموم آفات با مشکلات جدی مواجه اند. تعدادی از کشاورزان این منطقه ضمن تأکید بر ایجاد مرکز خدمات کشاورزی در بخش افزودند: کشاورزان برای تهیه سموم و بذر مجبورند به شهرهای اطراف مراجعه کنند که علاوه بر هزینه های رفت و آمد باعث اتلاف وقت آنان می شود.همچنین دام داران و مرغ داران هم با مشکلات مشابهی دست به گریبان هستند.به گفته مسئولان، کشاورزان و دام داران ایجاد این مرکز در یونسی علاوه بر رفع مشکلات، باعث افزایش کیفیت و کمیت تولیدات کشاورزی و دامی می شود.

/ 0 نظر / 6 بازدید