دریچه

قدس ١٠/۵/٨٨

بجستان؛ حجة الاسلام والمسلمین ایزدی امام جمعه بجستان گفت: جوانان سرشار از استعداد و دارای روحی لطیف هستند که می تواند مفید به حال خود و جامعه باشند. وی در ادامه کسب موفقیتهای عظیم در کشور را در زمینه های علمی دستاورد وجود جوانان پرشور و پر استعداد در کشور دانست.

/ 0 نظر / 5 بازدید