ارتقای سطح راه های شهرستان

فرماندار گناباد، از ارتقای سطح راه های شهرستان در آینده نزدیک خبر داد و افزود: راه های اصلی روستایی اعتبارات کمی دارد که امید است با تزریق اعتبارات خوب در آینده نزدیک توسعه مناسبی صورت گیرد.وی با اشاره به جاده گناباد- بجستان بیان داشت: جاده گناباد- بجستان در سفر دوم هیئت دولت در دستور کار قرار گرفت و سال گذشته ۶۱۰ میلیون تومان اعتبار داشت و امسال هم اعتبار دارد.(خراسان شماره سریال 17363 ، تاریخ انتشار 880622)

/ 0 نظر / 5 بازدید