تشکیل اتحادیه های بافندگان و تولیدکنندگان فرش دستباف رشتخوار و بجستان

روابط عمومی سازمان بازرگانی خراسان رضوی: دو اتحادیه بافندگان و تولیدکنندگان فرش دستباف در شهرستان های رشتخوار و بجستان تشکیل شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان بازرگانی خراسان رضوی، این دو اتحادیه بمنظور ایجاد و توسعه تشکلها ، سازماندهی و کمک به توانمند سازی بافندگان ، تولید کنندگان و حرفه های وابسته به فرش دستباف و انجام حمایتهای قانونی در راستای اجرای ماده 77 قانون نظام صنفی با حضور فعالین این هنر- صنعت تشکیل شده است.
لازم به ذکر است تمامی افراد حقیقی و حقوقی که بصورت خانگی ـ کارگاه و مجتمع تولیدی ، به تولید و بافت فرش دستباف و صنایع جانبی مرتبط فعال می باشند می توانند با مراجعه به اتحادیه های مذکور در شهرستانهای فوق نسبت به پیگیری تقاضای خود اقدام نمایند.
گفتنی است طی سال های گذشته نیز 15 اتحادیه صنفی بافندگان و تولید کنندگان فرش دستباف در شهرستانهای استان تشکیل شده است .

/ 0 نظر / 13 بازدید