بخش ارتوپدی جزو چارت سازمانی بیمارستان بجستان نیست!

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گناباد: بخش ارتوپدی جزو چارت سازمانی بیمارستان بجستان نیست!

در پی درج خبری با عنوان «راه اندازی اتاق عمل و بیهوشی بیمارستان بجستان» که در صفحه 4 قدس ویژه استانهای خراسان به چاپ رسید، روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گناباد در خصوص برخی موارد مطرح شده در متن خبر از سوی سرپرست این دانشگاه اصلاحیه ای به قدس ارسال کرد. در متن این اصلاحیه آمده است:
1 - در مصاحبه آورده شده است که «امیدواریم به زودی بخش ارتوپدی بیمارستان راه اندازی شود» در صورتی که بخش ارتوپدی جزو چارت سازمانی بیمارستان نیست و فعلاً در دستور کار نمی باشد.
2 - در روزنامه درج شده است که وزارت بهداشت 17 هزار نیرو برای استخدام معرفی کرده است در صورتی که وزارت بهداشت تقاضای 17 هزار پست سازمانی کرده است اما هنوز از طرف نهاد ریاست جمهوری این مسأله ابلاغ نشده است.
3 - قسمت آخر مصاحبه درباره قرارداد بیمه هاست که در این رابطه باید گفت: از سال قبل پیگیر قراردادهای بیمه هستیم و با پیگیری به عمل آمده از شهریور ماه امسال قرارداد با سازمانهای بیمه گر تأمین اجتماعی، تأمین درمان و نیروهای مسلح منعقد خواهد شد.

توضیح قدس:
مصاحبه صورت گرفته اختصاصی خبرنگار قدس بوده و در دفتر فرماندار شهرستان و با حضور فرماندار و رئیس شورای شهر انجام شده و هیچ گونه دخل و تصرفی درآن صورت نگرفته است.
تمام مطالب نیز عیناً به نقل از سرپرست دانشگاه درج شده است. ( دوشنبه 9شهریور ماه 1388)

/ 0 نظر / 5 بازدید