آغاز پرداخت سود سهام عدالت کارکنان دولت

خبرنگار قدس: مدیرعامل شرکت تعاونی سهام عدالت گناباد از آغاز پرداخت سود سهام عدالت کارمندان دولت در این شهرستان خبرداد.
وی گفت: در این مرحله سود سهام عدالت به 4511 نفر از شاغلان به ازای هر نفر 40 هزار تومان توسط بانک کشاورزی پرداخت می شود.
طیبه سدیدی افزود: سال گذشته نیز سود سهام کارکنان آموزش و پرورش به تعداد 8 هزار و 231 نفر پرداخت شده است.وی آمار کل دریافت کنندگان سود سهام عدالت در شهرستان گناباد و بجستان را 75 هزار و 527 نفر عنوان کرد و گفت: مددجویان کمیته امداد و بهزیستی 25 هزار و 950 نفر در 2 مرحله سود خود را دریافت کرده اند.
وی افزود: همچنین طی دو مرحله به 12 هزار و 397 نفر از روستاییان 19 میلیارد و 879 میلیون ریال سود پرداخت شده است.به گفته وی به چهار هزار و 140 نفر از بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی نیز در مجموع یک میلیارد و 656 میلیون ریال سود سهام عدالت پرداخت شده است.

/ 0 نظر / 12 بازدید