تحریر سوره الرحمن بر روی یک تابلو توسط هنرمند بجستانی

خراسان: بجستان، جانبیکی/ کار تحریر سوره الرحمن در ادامه طرح تحریر کم نظیر سوره های قرآن کریم توسط هاشم طلائیان، به پایان رسید. قبل از تحریر این سوره، سوره های بقره و انعام هم نگاشته شده است. این آثار با خط زیبای شکسته نستعلیق نگاشته شده و آن چه در همه این آثار دیده می شود، سوره مبارکه توحید است که در قلب آن قرار دارد و طریقه نوشتن به نوعی است که صورتی از کلمه جلاله ا... در آن نمایان است. طلائیان در این مورد گفت: صحف شریف این کتاب آسمانی به صورتی است که هر سوره از کتاب آسمانی در یک تابلو به صورت یک اثر عرضه می شود که در نوع خود در جهان اسلام بی نظیر است. وی افزود: با توجه به ترکیب سوره توحید در قلب این آثار و طریقه تذهیب آن که بر عهده خودم هست، می توان گفت جلوه آثار نوعی مینیاتور را در چشم بیننده پدیدار می کند. در تمام این آثار از قلم های دانگ یک میلی متر تا ۴ سانتی متر دیده می شود.

/ 0 نظر / 15 بازدید