پست های ارسال شده در آدر سال 1389

تشکیل اتحادیه های بافندگان و تولیدکنندگان فرش دستباف رشتخوار و بجستان

روابط عمومی سازمان بازرگانی خراسان رضوی: دو اتحادیه بافندگان و تولیدکنندگان فرش دستباف در شهرستان های رشتخوار و بجستان تشکیل ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید

گناباد و بجستان بیشترین خسارات را از خشکسالی های اخیر دیده اند

خراسان: معاون برنامه ریزی استانداری خراسان رضوی گفت: شهرستان های گناباد و بجستان متحمل بیشترین خسارات از خشکسالی های اخیر شده اند و به ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 7 بازدید