توافق برای تشکیل شورای فرهنگ عمومی در شهرستان بجستان

برخی انجمن ها و کانون های ترویج خرافه که در جامعه از گذشته نیز ریشه هایی دارند اکنون و به ویژه پس از انتخابات در مشهد به شدت فعال شده اند. به گزارش خبرنگار ما معاون سیاسی استاندار خراسان رضوی که در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان سخن می گفت افزود: بیش از ۵۰ درصد این کانون ها و مراکز ترویج انحرافات مذهبی استان در مشهد و در مجالس زنانه فعال است. قهرمان رشید گفت: لازم است در شرایط فعلی شورای فرهنگ عمومی و به ویژه ستاد سامان دهی شئون فرهنگی استان در این رابطه تمهیدات و اقدامات لازم را انجام دهد.

«رشید» در ادامه درباره دستور دیگر جلسه که بررسی فعالیت های ستاد اصلاح الگوی مصرف بود با تأکید بر این که ترویج و توسعه فرهنگ مصرف و اصلاح الگوی آن باید از دستگاه ها و نهادهای اجرایی به عنوان سیاست گذاران جامعه آغاز شود گفت: همه ما می دانیم و شاهدیم که یکی از مشکلات موجود در استان به ویژه در مشهد برگزاری بسیاری از همایش ها و سمینارهای صوری و تشریفاتی و پرهزینه است که دستاورد اندکی دارد و به میزان هزینه هایش نمی ارزد.در این جلسه مدیرکل سازمان تبلیغات استان به عنوان رئیس ستاد سامان دهی شئون فرهنگی در گزارشی از فعالیت ها و برنامه های جاری این ستاد و با انتقاد از برخی نهادهای اجرایی گفت: دستگاه های اجرایی استان در جلسات ستاد حضور فعال دارند اما در وادی عمل به مصوبات و وظایف شان در قبال ستاد شئون فرهنگی جدی و فعال نیستند.در بخش دیگر جلسه موضوع تشکیل شورای فرهنگ عمومی در شهرستان های جدید بجستان و تخت جلگه مطرح شد که مورد اختلاف نظر اعضا قرار گرفت و مقرر شد این شورا در بجستان تشکیل شود و بررسی بیشتر درباره شهرستان تخت جلگه به جلسه بعد موکول شد.(خراسان شماره سریال 17336 ، تاریخ انتشار 880521)

/ 1 نظر / 7 بازدید
جلیلی

سلام به نظر شما ترویج خرافات ناشی از عدم ترویج معارف حقیقی یا ضعف در جوابگویی به نیاز معنویت گرایی مردم جامعه نیست؟