اعتبارات خشکسالی بجستان هنوز تخصیص نیافته است

خراسان:   خبر اقتصاد جلسه شورای هماهنگی معاونت آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی در محل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بجستان برگزار شد. معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی استان طی سخنانی در این جلسه گفت: با مطالعات تفصیلی- اجرایی آبخیزداری در سطحی حدود ۴۰ هکتار در حوزه های نوبهار و مراحل یک، دو، سه و چهار حوزه شهری بجستان به این نتیجه رسیدیم که اگر مشکل اعتباری رفع شود، بستر اجرای پروژه ها فراهم است.مهندس تقوایی ابریشمی تصریح کرد: لازم است با توجه به چالش های جدی فراروی روستاییان به ویژه از محل اعتبارات خشکسالی و مدیریت بحران اقدامی در زمینه تخصیص اعتبار لازم شود. این در حالی است که با توجه به وضعیت نامناسب شهرستان از نظر بارندگی و کاهش شدید نزولات جوی و تکمیل نشدن پروژه های خشکسالی سال۸۸، از محل مدیریت بحران در این زمینه مبلغی به شهرستان اختصاص نیافته است. وی خاطر نشان کرد: روان آب حاصل از میزان کم نزولات جوی در بجستان وارد کویر می شود و معضلات بیابان زایی را به همراه دارد.

 

/ 0 نظر / 16 بازدید