موقوفات مقدم بجستانی

قدس: موقوفات بجستانی، از مهم ترین موقوفات بعد از انقلاب اسلامی به شمار می آیند . اصغری معاون امور حقوقی و موقوفات آستان قدس، با بیان این مطلب گفت: بعد از پیروزی انقلاب 140 موقوفه به موقوفات آستان قدس رضوی اضافه شده که اولین آن مربوط به سال 1358 و مربوط به خانم خاتون صفاست. وی نقش بانوان را مسائل فرهنگی و امور مربوط به موقوفات مؤثر دانست و گفت: 74 نفر از واقفین آستان قدس رضوی را خانمها تشکیل می دهند که در زمینه های درمان، میهمانسرا و روشنایی حرم موقوفاتی داشته اند . (چهارشنبه 5اسفند ماه 1388)

/ 0 نظر / 9 بازدید