هر 48 ساعت 3 نفر در بجستان متولد می شوند

قدس ١١ خرداد١٣٨٨

بجستان - خبرنگار قدس: ثبت وقایع حیاتی مانند ولادت و فوت توسط اداره ثبت احوال بجستان به موقع و مطلوب انجام می گیرد.
مدیر کل ثبت احوال استان خراسان رضوی با بیان این مطلب گفت: در این زمینه هیچ گونه واقعه ثبت نشده ای در اداره ثبت احوال بجستان وجود ندارد و تمام وقایع حیاتی (ولادت و فوت) در مهلتهای تعیین شده ثبت گردیده است.
وی همچنین اظهار داشت: جمعیت شهرستان بجستان جوان است و در هر 48 ساعت سه نفر ولادت و یک نفر فوت در سال 87 ثبت شده است.
وی آمار متولدین سال 87 را 534 نفر و فوت را 183 نفر اعلام کرد و اظهار داشت: یکی از علتهای پایین بودن آمار ثبت این شهرستان نبود بیمارستان می باشد و به همین دلیل ثبت متولدین در شهرستانهای دیگر صورت می گیرد.
نیری با بیان اینکه بجستان از وضعیت مطلوب ثبت ولادت و فوت برخوردار بوده، تأکید کرد: ولادت ظرف 15 روز و وفات ظرف 10 روز باید ثبت گردد و این مسأله همکاری همه مردم و دستگاهها را می طلبد.

/ 0 نظر / 6 بازدید