تحویل قطعه پرنده نایاب به بجستان

قدس ٢۵/٣/١٣٨٨

در هفته محیط زیست و به دنبال برگزاری جلسات توجیهی برای مردم توسط نمایندگی حفاظت محیط زیست، دو نفر از جوانان دلسوز طبیعت یک قطعه جوجه هوبره را که در تاغزارهای این شهرستان آسیب دیده بود، تحویل نمایندگی حفاظت محیط زیست مه ولات دادند.
این پرنده نیز سریعاً تحویل اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بجستان که دارای سایت نگهداری پرندگان می باشد، گردید.
مهندس عباس طاهریان مسؤول حفاظت محیط زیست مه ولات در این زمینه گفت: با توجه به اینکه براساس گزارشهای واصله عده ای از قاچاقچیان بین المللی فروش پرندگان با ارزش، در حال زمینه سازی فعالیت صید و خرید و فروش پرنده هوبره در منطقه هستند و با وعده و وعیدهای پوچ و دروغین از مردم محلی تقاضای کمک می کنند، هشدار داده می شود که با این گونه افراد براساس قوانین برخورد شدید قانونی خواهد شد.

/ 0 نظر / 8 بازدید