مشکلات بهداشتی و پزشکی در بجستان

خراسان ٢۴/۴/١٣٨٨

«علیرضا مسلم» رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد با اشاره به وضعیت بیمارستان بجستان می گوید: زمانی که امور بهداشتی و درمانی این شهرستان به دانشکده علوم پزشکی گناباد محول شد، تنها یک مرکز درمان بستر در این شهر، که هنوز به شهرستان ارتقا نیافته بود، وجود داشت. اما به دنبال سفر اول هیئت دولت مجوز ایجاد بیمارستان ۳۲ تخت خوابی صادر شد و با هزینه ای بالغ بر ۳ میلیارد ریال ساختمان مذکور تجهیز شد و به بهره برداری رسید و در حال حاضر نیز تعدادی از متخصصان در این بیمارستان حضور دارند.وی در پاسخ به این سوال که با وجود این اقدامات به نظر می رسد حضور برخی متخصصان در بیمارستان شهرستان بجستان لازم و ضروری است، آیا در این باره اقدامی شده است می گوید: با حضور گروهی از وزارت بهداشت در این شهرستان و بازدید از بیمارستان، قول هایی مبنی بر حضور متخصص در بخش اطفال، زنان و جراحی داده شده است که امیدواریم تا پایان امسال این مهم محقق شود.

/ 1 نظر / 6 بازدید
یونسی

تشکر از زحمات علمی شما[دست]