حذف نام «جاده مرگ» از محور مشهد- تربت حیدریه -بجستان

وی در تشریح این اقدامات گفت: اکنون در حد فاصل دو شهر مشهد تا تربت حیدریه، آزادراه مشهد- باغچه زیر عبور قراردارد و 32 کیلومتر از مسیر باغچه- تربت حیدریه نیز به صورت دوبانده درآمده است. قسمتی از تقاطع غیرهمسطح باغچه به سمت تربت حیدریه نیز در هفته دولت به بهره برداری می رسد و بقیه مسیرهای این تقاطع نیز تا پایان سال جاری مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: در صورت تخصیص به موقع اعتبارات 15 کیلومتر از قطعه دوم باند دوم بزرگراه باغچه- تربت حیدریه نیز در هفته دولت افتتاح خواهد شد.
طباطبایی از بهره برداری 15 کیلومتر دیگر از مسیر تربت حیدریه تا سه راهی مهنه در هفته دولت خبرداد و گفت: همچنین دو قطعه هر کدام به طول 10 کیلومتر از قطعات دوم و سوم باند دوم بزرگراه باغچه- تربت حیدریه نیز تا پایان سال جاری زیر عبور قرار می گیرد.وی همچنین به بهره برداری از یک باند از کمربندی تربت حیدریه به طول 20 کیلومتر در هفته دولت اشاره کرد و گفت: بهره برداری کامل از این کمربندی تا پایان سال جاری امکان پذیر خواهد بود.
رئیس حوزه نظارت و کنترل پروژه های راه سازی استانهای خراسان در عین حال تأکید کرد: با مجموعه اقدامات انجام شده، هر چند بزودی باند دوم این مسیر به بهره برداری می رسد، اما باز هم معتقدیم کاهش سوانح رانندگی نیاز به ارتقای فرهنگ رانندگی دارد و باید در این راستا تلاش شود.
وی در خصوص دیگر پروژه های قابل افتتاح در هفته دولت گفت: 12/5 کیلومتر باقیمانده از باند دوم محور فردوس- دیهوک و 18 کیلومتر از باند دوم جاده مشهد- سرخس از دیگر پروژه های قابل افتتاح در نیمه اول سال جاری است. وی بهره برداری از 9 کیلومتر از قطعه دوم باند دوم بزرگراه قوچان- شیروان و 9 کیلومتر باقیمانده از باند دوم بزرگراه شیروان- بجنورد را از پروژه های مهم دیگری خواند که در حوزه راه سازی از محل اعتبارات ملی ساخته شده و آماده بهره برداری می گردد.

/ 0 نظر / 8 بازدید