از نماز جمعه

قدس: بجستان؛ حجة الاسلام و المسلمین ایزدی، امام جمعه بجستان گفت: دشمنان ما هر روز با حیله ای جدید وارد می شوند تا بتوانند افکار جهانیان را علیه ایران بسیج کنند، ولی به لطف وحدت و همدلی ملت، دسیسه هایشان خنثی می شود.

/ 0 نظر / 5 بازدید