واکسیناسیون دامها

خبرنگار خراسان: عملیات واکسیناسیون تب مالت در دام های شهرستان بجستان آغاز شد.(شماره سریال 17333 ، تاریخ انتشار 880518)

/ 1 نظر / 5 بازدید
رقواچ

عوارض خوردوی خود را در وجه شهرداری بجستان واریز کنید[گل][گل][گل]