محور دوم بجستان - اسلامیه نهایی نشده است

مدیر کل راه و ترابری استان  پروژه کنارگذر فردوس اسلامیه را شامل 2 قطعه دانست و گفت: قطعه اول 17 کیلومتر و از ابتدای محور فردوس، سه راهی دیهوک در سمت شرق شهر به طرف سرایان است که در گذشته این اداره کل عملیات زیرسازی 11 کیلومتر آن از تقاطع جاده سرایان تا ورودی اسدیه را انجام داده است.

مهندس نصری افزود: سال گذشته از محل اعتبارات طرح توازن 3 میلیارد ریال اعتبار برای این پروژه ابلاغ و 80 درصد آن تخصیص یافت و به پیمانکار واگذار شد و موضوع درنظر گرفتن 8 میلیارد ریال اعتبار برای این پروژه واقعیت ندارد.

وی ادامه داد: همچنین برای تکمیل 11 کیلومتر مذکور 15 میلیارد ریال اعتبار نیاز است و در سال جاری به دلیل کاهش حدود 30 درصدی بودجه، تامین اعتبار مورد نیاز با مشکل مواجه و درصورت ابلاغ متمم بودجه اقدام خواهد شد.

وی افزود: قطعه دوم محور حد فاصل اسلامیه، بجستان است که مشاور در حال مطالعه آن بوده و در این خصوص دو گزینه بررسی و مطالعه شده ولی هنوز نهایی نشده و نظر این اداره کل ادامه دادن همین کنارگذر در دست اجراست.

وی گفت: درصورت تامین اعتبار قبل از پایان سال 11 کیلومتر قطعه اول به بهره برداری خواهد رسید و قطعه دوم نیز پس از تصویب نهایی از محل منابع ملی تامین اعتبار و به پیمانکار واگذار خواهد شد.

معاون مدیر کل دفتر فنی استانداری هم، زمان آغاز این پروژه را سال 1379 عنوان کرد و گفت: براساس موافقت نامه پروژه، از زمان شروع آن حدود 8 سال می گذرد و این پروژه قبل و بعد از تفکیک خراسان در دست پی گیری بوده است.

محمد فرهادی افزود: براساس تعریف پروژه پیش بینی شده بود سال 1390 این پروژه درصورت تامین اعتبار به بهره برداری برسد.(خراسان، شماره سریال 17333 ، تاریخ انتشار 880518)

/ 0 نظر / 6 بازدید