حرف مردم

* با گذشت شش ماه از زیر سازی ورودی بجستان این بولوار هنوز آسفالت نشده است. (خراسان - ٢۴/۴/١٣٨٨)

*چند روز قبل که از مسیر بجستان به سمت فردوس در حرکت بودم، متاسفانه در تمام طول مسیر هیچ تابلوی اطلاعاتی به نام بیرجند وجود نداشت به حدی که در یک لحظه شک کردم که مسیر را درست طی می کنم یا نه، فقط از فردوس به سمت بیرجند چند عدد تابلوی اطلاعاتی بسیار کوچک قدیمی نصب شده بود آن هم در پایین نام یکی از شهرهای دیگر استان.( خراسان - ٢۵/۴/١٣٨٨)

/ 0 نظر / 5 بازدید